Image Alt

Nordijsko hodanje Srbije

Kako možemo investirati vreme u kvalitetniji život?

Ako probamo da kvalitet života opišemo na najbanalniji način to bi ukratko bilo ovako: vreme koje provedemo tokom života meri se isključivo osećajem zadovljstva na ličnom nivou. 

Prema SZO (Svetskoj zdravstvenoj organizaciji) kvalitet života se definiše kao: Percepcija pojedinca o sopstvenom položaju u životu u kontekstu kulture i sistema vrednosti u kojem živi, kao i u odnosu na sopstvene ciljeve, očekivanja, standarde i interesovanja.

Ako ovo gledamo kroz jedan objektivan parametar – dužina trajanja života, videćemo da se (samo u poslednjih 200 godina) ljudski životni vek produžio sa 40 godina života iz 19. veka na nekih 75 godina života u 21. veku.

Razloga za produženje životnog veka je mnogo: razvoj medicine, uslova života, higijene, građevine, infrastrukture, psihologije itd. Uslovi za život su danas najbolji ikada. Samim time i potencijal za kvalitetan život je veoma veliki.

Žene duže žive, da li kretanje ima veze sa tim?

Jedan od činioca koji doprinose kvalitetnom životu jeste i fizička aktivnost

Kako je razvoj čovečanstva išao napred, fizička aktivnost se postepeno smanjivala. Danas kada imamo dosta razvijenije uslove za život, fizička aktivnost čoveka se smanjila na minimum u odnosu na sve prethodne periode razvoja. Ali ono što je najbitnije: potreba čoveka za kretanjem se nikad nije smanjila.

U prirodi ljudskog organizma je da se kreće. Kako anatomski, tako i fiziološki, psihološki i socijalno.

Fizička aktivnost predstavlja jedan od činioca kako možete uticati na kvalitet života, odnosno kako na najbolji način možete biti zadovoljni sobom. 

Naučno je dokazano da umerena fizička aktivnost u kontinuitetu smanjuje rizik od velikog broja oboljenja, kao i da dovodi do jednog subjektivnog osećaja zadovoljstva životom.

Koliko prosečan čovek danas živi

Procenjuje se da je životni vek žena 80 godina, a muškaraca 75 godina. Tendencija produženja života se nastavlja. 

Fizička aktivnost u tom smislu (produženja životnog veka) ima dve uloge:

  1. Prirodna potreba čoveka za kretanjem
  2. Pružanje mogućnosti da kroz vežbanje čovek bude što duže sposobniji da obavlja samostalno aktivnosti koje želi i da na taj način ostvaruje osećaj zadovoljstva u što dužem vremenskom periodu. 

U ovoj drugoj tački koja se tiče ostvarivanja mogućnosti kroz vežbanje se i nalazi najveća povezanost između kvaliteta života i fizičke aktivnosti. Trenutak kad si sposoban da bez obzira na godine i pol radiš ono što te ispunjava. Mogućnost da vaše biće ostvaruje zadovoljstvo bez toga da bude prepreka samom sebi.

Bez obzira na pol i godine, radi ono što te ispunjava

Koliko je zaista to teško postići i koliko vremena investirati

Često sebi dajemo neverovatno mnogo razloga da se ne brinemo o sebi. Od toga da stavljamo druge prioritete ispred sebe, do toga da imamo manjka motivacije da se bavimo sobom. Kako vreme prolazi, sve više potiskujemo brigu o sebi čekajći najbolje vreme za početak treniranja. Najbolje vreme nikada neće doći samo, već ga treba stvoriti. 

Ako uzmemo za primer muškarca koji živi 75 godina i pomnožimo broj godina sa danima dolazimo do 27,393 dana života. Kada to provedemo u sate to je 657,432 sata života na Zemlji.

Ukoliko treniramo tri puta nedeljno po 45 minuta do sat vremena, sa pripremom za odlazak i dolazak sa treninga, to je oko tri i po sata nedeljno. Tri i po sata koje investiramo u sebe kako bismo bili sposobniji i zadovoljniji u životu. Za 75 godina to je svega 1.83% vremena koje investiramo u sebe kako bismo imali kvalitetniji život. Sposobniji i zadovoljniji život. 

Uloženo  vreme i kvalitet života

Probajte da samostalno ili u nekom klubu vežbate u kontinuitetu 6 meseci, tri puta nedeljno. Pre početka vežbanja uradite  sportski lekarski pregled, testirajte sastav tela i ukoliko imate hroničnih oboljenja proverite parametre pre početka procesa od 6 meseci.

Posle šest meseci treninga uradite ponovo sportski lekarski pregled, testirajte sastav tela i parametre hroničnih oboljenja. Videćete da su to objektivni pokazatelji (merljivi) da ste uradili najbolju stvar za sebe.

Stvar koja se ne može izmeriti, ali koja se može prepoznati je sposobnost za stvari za koje ste ranije odvajali mnogo više vremena. Banalan primer je penjanje uz stepenice kada dolazite iz prodavnice ili neki svakodnevni fizički poslovi koje radite kod kuće, odnos sa ljudima u bliskom okruženju. Prepoznaćete sigurno makar i minimalnu lakoću u svim ovim delovima života, a to je zapravo samo početak kvalitetnijeg života kojim ćete sigurno biti zadovoljniji.

ADD COMMENT